Andlig hälsa, Compassion, Samhälle

Stilla dig för London

I DEN MAGISKA MEN NÅGOT KYLSLAGNA JUNINATTEN kör jag över öarna för att hämta upp min tonårsdotter. Hon står på tröskeln till vuxenlivet. Längtar liksom jag efter storstadens puls; nattklubbar, kulturevenemang och människomöten. Att få vara fri i sin anonymitet, långt från småstadens ibland kuvande blick. Jag har förstås präglat henne med min kärlek till vår hemstad Stockholm, och det som blev min andra stad tidigt 1990-tal – London.

Det började som en kort notis i nyhetsflödet. Det hade skett en ”incident” på London Bridge. Idag vet vi att det tredje terroristdådet på 10 veckor drabbat Storbritannien.

Det är nu tredje veckan den andlige läraren Eckhart Tolles kurs ”The power of prescence” pågår och en av de viktigaste  delarna i Tolles undervisining handlar om att bevittna den egna smärtkroppen.

Smärtkroppen är ackumulerade tankar, känslor och sinnesupplevelser som ännu inte gjorts medvetna. Som kanske uppstod i tidig barndom, före språket, före erfarenheten fasade av livets kanter. Vi bär den alla inom oss men  den tar större eller mindre plats av vår världssyn beroende på våra upplevelser.

Bildresultat för feed the wolf

Vissa delar av smärtkroppen har vi gemensamt utifrån den kultur vi fötts in i – hur vi utsatts av den omgivande naturen och andra yttre, historiska faktorer.

Förvrängda tankestrukturer – religiösa eller profana, alltifrån politiska budskap uppkomna av ego-agendor till kommersiellt skapade doktriner om hur vi ska leva, lägger till nya smärtor, ger ny galenskap.

Terrorism är negativ energi som fått fäste i individer som samlat sig runt samma tanke om att ha rätt i sin världsbild och ha rätt till sin vrede. Man har skapat en gemenskap kring samma dröm om överlägsenhet, med botten i rädslan för underlägsenhet.

Problemet är att vi som sagt alla bär på smärtkroppar, samma inre varelse som närs av skräck, sorg, ilska.  Så när vi drabbas direkt eller indirekt av galenskapen, då väcks  vår egen vrede och vilja till att slå ner och förgöra. Paradoxen är att vi blir som ”dem andra” därför att vi är arga och förtvivlade och tycker oss ha rätt till hämnd. Spiralen tar  fart… 

http://intentblog.com/how-reduce-your-pain-body-illustrated-guide/

Tolle lär oss att  stilla sig, att gå inåt och vila i den rymd som finns bakom  där människans skeenden pågår.  Denna rymd som genomsyrar hela universum – mellan atomerna, mellan planeterna, i mitt kött och blod. Stillheten, rymden – ger  andra lösningar än våldets och hämndens.

I denna brytpunkt i mänsklighetens historia, med några riktigt arga vargar i världsledningen behöver vi ta till all vår kraft för att inte bli en del av det moras som riskerar att dra oss alla ner i avgrunden.

Innebär detta att mördare inte ska ställas till svars? Ska vi kramas  och be tills vi slaktats till sista man och – särskilt kvinna, de fundamentalistiska gruppernas huvudmål då vi står för reproduktion och en symbol för vad som måste kuvas?

Tvärtom. Vi behöver skaffa vassare vapen, klokare straff och tydligare ledarskap och då är det det fysiska våldet fel väg att gå.

Vi behöver flytta den skräckslagna blicken från den arga vargen och istället följa den goda. Hon innehar samma styrka men utifrån en annan källa;  förankrad i djupare jord än den flyktiga ökensanden.  Med målet gemensamt liv, inte enskild makt. 

Det mest radikala att nu göra är att vända sig inåt och uppmärksamma de egna sinnesrörelserna, känslorna och tankarna med intresse och kärlek för att komma bortom dem och vila i varandet. När tillräckligt många jordinvånare har kontroll på sitt egna vargpar, kommer skiftet oåterkalleligen att ske.

I år firar dottern och jag midsommar i London. För att kärleken till staden är större än rädslan för döden. För att nästa generation har rätt till att forma sina liv i frihet.

Bildresultat för manchester ariana grande

Lämna ett svar