Korttankar

Det är i det lilla det stora blir synligt.